500.000 kroner til UNI Global Union

HKs landsmøte ga i dag kr 500.000,- til UNI Global Unions arbeid for å styrke faglige rettigheter i andre land.

UNI har 900 medlemsforbund i 150 land. HK er en av dem. Dagens gave vil være til hjelp i å organisere arbeidstakere i andre land.

Generalsekretær Philip Jennings fortalte om UNIs arbeid med å få på plass globale avtaler med interasjonale konsern, heriblant Wall Mart og Ikea. Disse avtalene vil sikre en felles standard for arbeidstakerrettigheter

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?