Brudd mellom HK og NHO Luftfart – innkalling til tillitsvalgtkonferanse

FLR og Handel og Kontor innkaller alle tillitsvalgte innenfor tariffområdet HK/NHO- Luftfartsoverenskomsten til en informasjonskonferanse for tillitsvalgte mandag 10. september kl. 11.00 – 14.00 på Sinnataggen, OSL.

Bakgrunn for møtet er bruddet i de sentrale forhandlingene med NHO Luftfart. HK brøt forhandlingene på grunn av manglende fremdrift. HK leverte krav på linje med andre oppgjør, men fikk aldri noe tilbud tilbake. Bruddet innebærer at partene må møtes hos Riksmekleren. Tid for dette er foreløpig ikke fastsatt.

Møtet vil gi informasjon om bruddet og forberedelser til eventuell streik dersom man ikke oppnår enighet i mekling. I møtet deltar tillitsvalgte fra SAS, Norwegian, Røros Flyservice og Norport Handling som sammen med representanter fra HK sentralt utgjorde forhandlingsdelegasjonen.

Handel og Kontor forutsetter at arbeidsgiver dekker ordinær lønn for den enkelte tillitsvalgte, men dekker tapt arbeidsfortjeneste for de som blir trukket i lønn.

Påmelding skjer innen fredag 7. september kl. 1200 til på e-post:[email protected], eller til [email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?