Enighet i forhandlingene om Felleskjøpet

Forhandlingene om Landsoverenskomsten for Felleskjøpet ble sluttført denne uka.

Felleskjøpet var tidligere medlem av Landbrukets Arbeidsgiverforening, men denne organisasjonen ble nedlagt den 31.12.2011. Felleskjøpet valgte å melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter fra 1. januar i år.

Forhandlingsmodellen for dette området er litt spesielt. Det består av:

  • A-delsforhandlinger, hvor LO Stat og Spekter forhandler om de overordnede spørsmålene, som for eksempel generelt lønnstillegg og innleie av arbeidskraft.
  • B-delsforhandlinger, som er forhandlinger mellom bedrift og forbund/bedrifstklubb.
  • For Felleskjøpet er det også B2-delsforhandlinger, som er mellom LO-utvalget og bedriften

Samlet er de viktigste resultatene av årets oppgjør som følger:

Økonomi
I B-delsforhandlingene ble det gitt kr 7,- per time som for HK er en ramme på 3,5% inkludert tillegget på kr 1,25 i generelt lønnstillegg.
Til sammen er rammen på 4,05%, lokale parter blir enige om fordelingen og satshevingen i Ø-regulativet.

Matpengesatsen
Økes fra kr 74,- til kr 76,-.

Sluttvederlagsordningen
Videreføres som en bedriftsavtale etter at Felleskjøpet Agri melde seg inn i Spekter.

Innleie av arbeidskraft
Spekter og LO Stat ble i A-delsforhandlingene enige om de samme bestemmelser om innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid som Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om i meklingen for frontfagene.

Oppgjøret blir nå sendt ut til uravstemning blant medlemmene. Stemmefristen er satt til mandag 15. oktober kl. 15.00. Resultatet av uravstemningen skal meddeles Spekter 17. oktober.

Se for øvrig vedlagte protokoller og forslag til ny overenskomst i lenkene 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?