Minnetale ved forbundsleder Sture Arntzen

Minnetale over de HK-medlemmene som har gått bort i løpet av denne landsmøteperioden.

Fagbevegelsens drivkraft og styrke er solidaritet og kameratskap. Generasjoners slit, pågangsmot og usvikelige innsats for arbeiderbevegelsens idealer har sikret vår velferd.

De fleste gjør jobben i det stille. De fleste går bort uten stor oppmerksomhet. Men i fjor sommer, den 22. juli, gikk mange bort, så meningsløst og ufattelig.

Det rammer oss i sjel og hjerte når organisasjonskamerater går bort. Fellesskapet og minnene kan ingen ta fra oss. Minnene gir oss styrke og pågangsmot til å gå videre.

I landsmøteperioden har 2.643 av våre organisasjonskamerater gått bort.

Noen nevnes spesielt:

Ole Akerlie, døde 5. oktober 2008. Ole var ansatt ved Samvirkelaget i Nesbyen og ledet Nesbyen HK i mange år og var en framtredende organisator i denne delen av Hallingdalen.

Bjørn Haugen, døde 25. november 2008. Bjørn var ansatt i National Industri Drammen i hele sin yrkeskarriere. Han var tillitsvalgt ved bedriften i mange år, og kasserer i Drammen HK fram til etablering av storavdeling i Buskerud i 1993.

Svein Vågen, døde 16. desember 2008. Svein var en markant tillitsvalgt ved NKL i Ålesund i mange år. Han var også medlem av forbundsstyret i flere perioder. Svein var kjent for sin kjappe replikk og sin grundighet i tillitsvalgtarbeidet.

Thorleif Eikeland, døde 14. mai 2010. Thorleif var ansatt hos Jern-Hansen i Porsgrunn hvor han også var tillitsvalgt. Han var også leder av Porsgrunn HK. Etter sammenslåingen av Porsgrunn Industrifunksjonærers Forening, Skien HK og Porsgrunn HK til Grenland HK ble han valgt til leder av den nye avdelingen. Et verv han hadde i mange år. Thorleif har også vært medlem av HKs landsstyre og deltatt på flere landsmøter.

Anne-Lise Parthaugen, døde 26. august 2010 – 55 år. Anne-Lise var ansatt i HK fra april 1988, først som kontorsekretær. Etter videreutdanning arbeidet hun som brukerstøtte fra 1995 til 1998. Hun hadde permisjon fra HK for å være tillitsvalgt på heltid i Fagorganisasjonens Funksjonærgruppe fra 1998 til 2000. Hun var klubbleder i HK fra 1994 til 1995 og fra 2004 til 2006.

Jan Arve Sundli, døde 6. desember 2010 – 51 år. Jan Arve var ansatt som regionkontorleder i region Vest fra 1. desember 1999 til han døde i desember 2010. Jan Arve var en meget tydelig kontorleder og hadde sterke meninger om det meste. Han var jovial og real med en sterk rettferdighetssans.

Philip Blom, døde 1. august 2011 – 48 år. Philip var ansatt som advokat i LO. Han var aktiv i HK-klubben i LO hvor han var tillitsvalgt for advokatene i LO. Philip var også verneombud i flere år.

Annelise Nielsen, døde 7. november 2011. Annelise ledet forbundets største avdeling, Oslo HK, gjennom mange år. Hun var medlem av det gamle landsstyret, senere mangeårig medlem av forbundsstyret. På midten av 90-tallet ble hun engasjert i oppbygging av datasystemer i forbundet. Senere påtok hun seg vervet som leder av forbundets kontrollkomite, et verv hun hadde fram til 2009.

Hedly Kjersem, døde 19. november 2011. Hedly ble ansatt som distriktssekretær for Nord-Norge i 1965. I perioden 1978 til 1981 arbeidet han ved hovedkontoret som administrasjonssekretær. I 1981 flyttet han tilbake til Tromsø og gikk tilbake til stillingen som distriktssekretær som han hadde fram til pensjonsalder i 1991.

Willy Leithe, døde 14. januar 2012. Willy var bestyrer av en avdeling i Hokksund Samvirkelag. Han var leder av Øvre Eiker HK i mange år, helt fram til etableringen av storavdeling i Buskerud i 1993. Willy var også kjent for at han alltid fikk 100% oppmøte på årsmøtene i avdelingen. Oppskriften var at han serverte middag på årsmøtene. Han var også kjent for at han alltid fikk den siste replikken ved alle samlinger i Buskerud.

Helge Rygh, døde 23. januar 2012. Helge startet sin yrkeskarriere innen offshore før han bestemte seg for å arbeide på fastlandet. Han startet i NKL som senere skiftet navn til Coop Norge Handel. Helge var hovedtillitsvalgt i Stavanger, fra 1990 og fram til sin død. Han var også medlem av regionstyret, medlem av HKs representantskap i perioden 2007 – 2011 og medlem av LOs representantskap siden 2008.

Einar Skaar, døde 7. mars 2012. Einar var ansatt som distriktssekretær for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane fra 1969 til han gikk av med pensjon i 1991. Etter yrkeskarrieren var han aktiv i Norsk Pensjonistforbund hvor han var nestleder i mange år.

Lennart Holmvik, døde 16. mars 2012. Lennart var ansatt i Coop Inntrøndelag. Han var en aktiv tillitsvalgt på mange plan. Han var leder i Coop Inntrøndelag i perioden 2003 – 2009, nestleder i Innherred HK 2000 – 2009, medlem av bransjegruppa Coop detalj 2006 -2008 og leder av gruppa 2008 – 2010. Styremedlem i region Midt-Norge 2005 -2007. Lennart deltok aktivt på landsmøtene i 2000, 2004 og 2008. Han var også den første leder av fylkesorganisasjonen i Nord-Trøndelag tidlig på 70-tallet.

Liv Buck, døde 29. mars 2012. Liv var forbundsstyremedlem i HK da hun i 1969 ble ansatt som kvinnesekretær i LO og i 1971 ble hun den første valgte kvinne i LOs toppledelse. På LO-kongressen i 1977 ble hun valgt til 1.sekretær, et verv hun hadde fram til hun gikk av på kongressen i 1989.

Bente N. Halvorsen, døde 14. mai 2012 – 58 år. Bente kom til Handel og Kontor i mai 1987 som hovedkasserer. Denne stillingen hadde Bente fram til hun ble valgt som hovedkasserer i LO på kongressen i 1997. Bente måtte trekke seg fra vervet som hovedkasserer i LO i oktober 2010 av helsemessige grunner. Bente var en meget omsorgsfull person og grundig i sitt arbeid.

Torbjørn Finhammer, døde 22. august 2012. Torbjørn var klubbleder ved Standard Telefon og Kabelfabrikk, STK, og de ansattes representant i bedriftens styre. Han var faglig aktiv i hele sitt yrkesaktive liv. Han var spesielt opptatt av den teknologiske utvikling og ble ofte benyttet i ulike prosjekter knyttet til teknologi.

Grethe Kari Selvik, døde 4. september 2012. Grethe var en mangeårig tillitsvalgt innen meierisektoren. Hun satt i mange år som medlem av forbundets seksjonsråd for industri. Grethe var en  aktiv og tydelig talskvinne for våre medlemmer innen meierisektoren og deltok aktivt i mange tariffoppgjør.

Fredag den 22. juli 2011 vil for alltid være brent inne på netthinnen. Tragedien som rammet oss denne dagen er fortsatt vanskelig å forstå.

AUF mistet 69 medlemmer på Utøya, hvorav 12 var medlemmer i Handel og Kontor. I tillegg mistet HK et medlem i regjeringskvartalet.

De 13 medlemmene Handel og Kontor mistet den 22. juli 2011 var:

Tove Knutsen, 57 år, Oslo (Regjeringskvartalet)
Mona Abdinur, 18 år, Oslo
Carina Borgund, 18 år, Oslo
Ingrid Berg Heggelund, 18 år, Ås
Bendik Rosnæs Ellingsen, 18 år, Rygge
Silje Merete Fjellbu, 17 år, Tinn
Gunnar Linaker, 23 år, Bardu
Anders Kristiansen, 18 år, Bardu
Steinar Jessen, 16 år, Alta 
Gizem Dogan, 17 år, Trondheim
Sondre Kjøren, 17 år, Orkdal
Tarald Kuven Mjelde, 18 år, Osterøy
Henrik Rasmussen, 18 år, Hadsel

Vi fulgte våre tapte medlemmer til graven og tilbød all hjelp og bistand til de etterlatte. Men det kan ikke ta bort den bunnløse sorgen over det umistelige tapet av menneskeliv.

Vi skal hedre deres minne ved å arbeide videre for de verdier som var viktige for dem.

Vi takker alle de som har gått bort for det de sto for, det de har gjort for fellesskapet og for godt kameratskap.

La oss reise oss og minnes alle de medlemmer som har gått bort med ett minutts stillhet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?