Norske eierandeler i Türk Hava Yollari (Turkish Airlines)

305 ansatte i Turkish Airlines ble i mai sagt opp etter en lovlig protest mot en foreslått lovendring som ville medføre en undergraving av streikeretten. Lovendringen er et klart brudd på ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten. Konvensjon nr. 87 er svært sentral og blir også kalt ILOs grunnlov. Tyrkia, i likhet med Norge, har ratifisert denne konvensjonen og det stiller jo det statlige eierskapet i et meget uheldig lys.

Streikeretten er en fundamental demokratisk rettighet og vi kan ikke se at Pensjonsfondet kan ha eierandeler i et selskap som bryter med slike grunnleggende internasjonale prinsipper. I henhold til aksjonæroversikten i Turkish Airlines står Norges Bank (Statens pensjonsfond utland) oppført med en eierandel i selskapet. En av hovedaksjonærene i Turkish Airlines er den tyrkiske stat.

Handel og Kontor har ingen motforestillinger mot at Pensjonsfondet investerer i luftfart globalt, slik det gjøres innenfor en rekke øvrige bransjer.

Forutsetningene for investeringer må imidlertid være at disse er i henhold til Pensjonsfondets egne etiske retningslinjer/normer. Basert på de siste ukers hendelser kan vi ikke se at Turkish Airlines oppfyller disse.

Forholdene i Turkish Airlines er dessverre nok et eksempel på angrep på menneskelige, faglige og demokratiske rettigheter innenfor internasjonal luftfart. Det statlige Pensjonsfondet må ta et klart standpunkt mot denne utviklingen og ta opp de ulovlige oppsigelsene med selskapets ledelse. Skulle Turkish Airlines velge å ikke trekke oppsigelsene av de 305, krever Handel og Kontor at Pensjonsfondet må selge seg ut av flyselskapet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?