Si din mening

Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne? Delta i medlemsdebatten foran LO-kongressen og stortingsvalget i 2013.

LOs oppgave er å ivareta medlemmenes interesser. Det gjøres først og fremst i dialog og forhandlinger med arbeidsgiver. Men mange saker som angår arbeidslivet, avgjøres av politikerne. Dessverre ser vi at enkelte politiske partier har lite kontakt med vanlige arbeidstakeres hverdag.

Medlemsdebatten er LOs verktøy for å fortelle politikerne hvordan LOs medlemmer vil at arbeidslivet og samfunnet skal se ut i framtiden. LOs tillitsvalgte og medlemmer har gjennom mange år hatt en betydelig stemme i den politiske debatten og påvirket samfunnsutviklingen, men vi kan ikke ta noe av det vi har oppnådd som en selvfølge.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i debatten. Her kan du fremme konkrete forslag, dele din frustrasjon, fortelle om ting som går bra, eller komme med en god ide.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?