Trine Lise Sundnes valgt som ny HK-leder

Trine Lise Sundnes ble i dag valgt som ny leder av Handel og Kontor i Norge. Sundenes er 42 år og er i dag LOs 1. sekretær. Hun har vært valgt i LOs ledelse siden 2001

Sundnes ble valgt med virkning fra 1. juli 2013. Landsmøtet vedtok å prolongere Sture Arntzens lederperiode fram til samme dato.

I LO har Trine Lise Sundnes hatt ansvar for blant annet fagområdene arbeidsmiljø, arbeidstid, likestilling, forbrukerpolitikk og avtaleområdene Virke, SAMFO og finans. Sundnes har bakgrunn fra HK.  Hun har jobbet i HK region Øst, hun har før det vært tillitsvalgt i Usbl.

De to sittende nestlederne ble gjenvalgt:
1. nestleder Peggy Hessen Følsvik
2. nestleder Bjørn Mietinen

De tre valgte utgjør forbundets arbeidsutvalg.

Forbundsstyret for øvrig består av:

Region Nord: 
Jan Roger Hansen

Region Midt-Norge: 
Elisabeth Sundset

Region Vest: 
Sonja Hjelvik

Region Indre Østland:
Roy Kristiansen

Region Agder og Rogaland: 
Ann Karin Simonsen

Region Østlandet Sør: 
John Sanden

Region Øst: 
Else Johansen, Jorunn Sandberg Martinsen 

Sammenslutningen av Landsomfattende avdelinger (SLA):
Knut Bekkevold

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?