Brudd i forhandlingene med Norges Sildesalgslag

Det ble tirsdag brudd i forhandlingene med Norges Sildsalgslag. Bruddet skyldes uenighet i spørsmålet om arbeidstid.

– Forhandlingsdelegasjonen trodde en periode at vi skulle komme til enighet, opplyser forhandlingsleder Karin Solum. Partene var i utgangspunktet enige om tallene som ble brukt om lønnsnivået for sammenlignbare grupper som ansatte i Sildesalgslaget må komme på nivå med.

Lønnstilbudet ble imidlertid trukket tilbake av arbeidsgiverne da spørsmålet om arbeidstid ble brakt inn i forhandlingene. HKs forhandlingsdelegasjon så da ingen grunn til å gå videre i forhandlingene, og begjærte forhandlingene brutt.

Dette lønnsoppgjøret går dermed til Riksmekleren. HK vil komme tilbake med mer informasjon så snart det foreligger meklingsdato. HK vil også komme tilbake med mer informasjon til de det meldes plassoppsigelse for.

HKs medlemmer i Norges Sildesalgslag jobber i hovedsak med salg og kontroll på fartøyer. Arbeidet utføres her syv dager i uka og 24 timer i døgnet etter vaktplaner.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?