Enighet mellom FA og HK om Norges Fiskarlag m.fl.

Det er enighet i forhandlingene mellom Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA) og HK om overenskomst for Norges Fiskarlag m.fl.

Her er de viktigste resultatene av forhandlingene:

Økonomi
Det gis ett lønnstrinn til alle som ligger innenfor lønnsplanen, med virkning fra 1. juni 2012.

Partene ble enige om å gjennomgå lønnsplanen i forbindelse med mellomoppgjøret 2013.

Arbeidstid
§5.1 Etter dager før søn-, hellig- og høytidsdager tilføyes: er ordinær arbeidstid fram til kl. 13.

Det er også tatt inn bestemmelser om innleie av arbeidskraft og ansatte i bemanningsforetak, se vedlagte protokoll.

I tillegg nedsettes det et utvalg med to representanter fra hver av partene som skal evaluere praktiseringen av lønnsplanen i hele tariffområdet. Utvalget skal være ferdig med arbeidet innen 31. desember 2012.

Se protokollen for en fullstendig oversikt over endringene i overenskomsten.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?