Fafo-rapport om åpningstider og arbeidstid i varehandelen

Ansatte i detaljhandelen har liten innflytelse på butikkers åpningstider. Butikkers bånd til kjeder og kjøpesentra er én bøyg tillitsvalgte må forsere om dette skal endres på, ifølge et Fafo-notat.

Siden åpningstidsloven ble fjernet i 2003, har spesielt dagligvare-butikker utvidet åpningstidene kraftig. Forbrukerne, på sin side, handler stadig senere på dagen, både på hverdager og lørdager. Samtidig har antallet søndagsåpne butikker vokst. Dette har videre skapt store endringer i arbeidstiden til bransjens ansatte.

I varehandelen er med andre ord åpningstid et kampområde for flere interessegrupper. De ansatte, næringen og forbrukerne kan fort ha svært ulike syn på hva når og hvor lenge butikker og utsalg skal ha åpent.

I notatet Åpningstider og arbeidstid i varehandelen ser Fafo-forskerne Kristin Alsos og Dag Olberg på hvordan denne interessekonflikten er i dag, med vekt på detaljhandelen. De drøfter også hvilke muligheter oppdragsgiver LOs fagforbund Handel og Kontor har for å øke sin innflytelse på dette feltet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?