Meklingsstart Luftfartsoverenskomsten NHO/HK

Det er i dag tirsdag 6. november meklingsstart for Luftfartsoverenskomsten mellom Handel og Kontor i Norge og NHO. Blir det ikke enighet innen midnatt onsdag vil 220 personer være i streik fra torsdag morgen 06.00.

Det er varslet streik ved følgende bedrifter:
• Røros Flyservice, Værnes, avdelingen på TRD Værnes
• Norport Handling, Bergen, avdelingen på BGO Flesland
• Norwegian, kundesenter i Tromsø og Fornebu
• Menzies Aviaton, OSL, Gardermoen

HK krever foran meklingen en lønnsøkning. Dette er viktig på området hvor minstesatsene per i dag ligger langt under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
 
– I 2011 var gjennomsnittlig industriarbeiderlønn per måned kr 30 357,-
– Gjeldende minstelønnssats innen dette området er i dag kr 21 377,-
– Selv i nivået over dette er lønnsnivået kroner 24 186,- per måned.
 
Minstelønnsatser her er et av våre viktigste verktøy for å unngå at lav lønn blir brukt som konkurransefortrinn for å undergrave lønns- og arbeidsvilkår.
 
HK krever videre at det skal bli lettere å få faste heltidsstillinger i luftfarten, samt økt fagbrevtillegg og bestemmelser om inn- og utleie.

Kontaktperson:
Spørsmål fra media kan rettes til informasjonsansvarlig Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418.
Publikumshenvendelser (passasjerer) bes rette spørsmål til det enkelte selskap.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?