HK vil beholde søndagen annerledes

Utvidede åpningstider er et mer komplekst spørsmål enn mange innser. HK er opptatt av at dersom regjeringen iverksetter endringer må de først basere dette på gode analyser, innhenting av fakta og tett samarbeid med arbeidslivets parter. I HK er vi tilfreds med at den nye regjeringen ser dette

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?