Brudd i forhandlingene mellom LO og NHO

LO har i dag torsdag 21. mars 2013 brutt forhandlingene med NHO i mellomoppgjøret 2013, og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca 170 000 arbeidstakere.

Dette vil bli meddelt Riksmekleren.

Forhandlingene har pågått siden 11. mars. LO konstaterer manglende forhandlingsvilje hos NHO, og valgte av den grunn å bryte nå.

Oppgjøret går nå til mekling.  Meklingen vil starte umiddelbart etter påske, med meklingsutløp søndag 7. april kl 24.00.

Omfanget av en eventuell konflikt vil bli meddelt NHO og Riksmekleren rett etter påske. Bedrifter utenfor NHO med direkteavtaler vil ikke bli omfattet.

For HKs del omfatter oppgjøret følgende overenskomster:

Standardoverenskomsten
Butikkoverenskomsten
Rammeavtale/Bilselgere-NBF
Bensinstasjoner
Transportselskaper-Taxisentraler
Medieoverenskomsten
Luftfartsoverenskomsten

Vi kommer nærmere tilbake med informasjon om hvilke bedrifter som vil bli omfattet av en plassoppsigelse mellom LO/NHO.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?