Ny kjøpsløsning på LOfavør Barne- og ungdomsforsikring

Nå kan alle medlemmer kjøpe LOfavør Barne- og ungdomsforsikring på nett

.

Etter fjorårets pilot på kjøpsløsing, var det et ønske fra LO og forbundene om å få på plass en helautomatisert løsning. 

I nettløsningen har man forsøkt å gjenskape den gode opplevelsen kunden har hos rådgiveren. Det er lagt stor vekt på å forklare hva forsikringen dekker slik at kunden forstår behovet for forsikringen. I stedet for å gi kunden et åpent valg blant produktkombinasjoner, har man valgt å fremstille disse som tre varianter. På den måten forenkles kjøpsprosessen.

Ved å fremstille ulike grader av hvor godt kunden er forsikret får kunden et mer bevisst forhold til hvor godt forsikringen dekker. 

Kjøpsløsningen er tilgjengelig på www.sparebank1.no ogwww.lofavor.no.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?