Delta i Tariffdebatt 2014

I disse dager sendes et debatthefte ut til samtlige av HKs yrkesaktive medlemmer sammen med aprilnummeret av HK-Nytt. Her inviterer vi medlemmene til å si sin mening om hvilke saker som bør prioriteres ved neste års tariffoppgjør.

Tariffoppgjøret i HK er en demokratisk prosess. Medlemsdemokratiet skal ivaretas ved utforming av krav til endringer og nye rettigheter i overenskomstene. Det er på bakgrunn av medlemsdebatten HK utformer de kravene som skal fremmes ved tariffoppgjøret 2014.

HK oppfordrer alle klubber til å gjennomføre et møte om tariffoppgjøret 2014. Klubbens svar sendes nærmeste HK regionkontor innen 2. september. Dersom din klubb ikke gjennomfører et slikt møte, kan du sende ditt svar direkte til HK som sørger for at din mening blir hørt i den videre prosessen.

Man kan sende inn svaret skriftlig via debattheftet som i april sendes ut sammen med HK-Nytt, eller man kan sende inn sitt svar elektronisk.

HK ser fram til en omfattende tariffdebatt med stort engasjement.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?