Enighet i finansoppgjøret mellom LO og FNO

Natt til fredag ble det enighet mellom LO og Finans Norge (FNO) i mellomoppgjøret for finanssektoren. Det gis et generelt tillegg på 0,6 % på alle lønnstrinn fra 1. mai, men minimum kr. 2200. Nivået på det generelle tillegget er i tråd med det som ligger til grunn også for andre oppgjør i privat sektor.

Trine Lise Sundnes, som har vært leder av LOs forhandlingsdelegasjon, sier: 
”Det er svært skuffende at det ikke var mulig å få gjennom  kravet om en større lav- og likelønnsprofil i en bransje hvor kvinner har mye lavere lønn enn menn. Dette kravet fra oss ville ikke FNO imøtekomme fullt ut. Det vi fikk gjennomslag for var et minstetillegg, som likevel ikke er tilstrekkelig til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Vi hadde håpet på større drahjelp fra Finansforbundet i dette kravet”.
 
”Vi beklager at arbeidsgiverne ikke ønsket å forplikte seg til at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bransjen og så oss nødt til å protokollere dette for egen del.”
avslutter hun.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?