Mekling i LO-NHO-oppgjøret

Riksmekleren har berammet mekling i mellomoppgjøret mellom LO og NHO 6. – 7. april.

LO brøt forhandlingene torsdag 21. mars  og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca 170 000 arbeidstakere. 

Det er mekleren som eventuelt uttaler seg til pressen om hvordan meklingen går og i ettertid om hva som har foregått under meklingen.

HK kommer tilbake med mer informasjon om hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i en eventuell konflikt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?