Varsler konflikt i LO/NHO-området

Fra 7. april kl 24.00 inntrer konflikt dersom meklingen ikke fører fram. En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse mandag 8. april.

Skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl 24.00 den 7. april avsluttes senest kl 06.00.

Hvem omfattes?
Konflikten omfatter nærmere 15 500 av LOs medlemmer i privat sektor. LO har levert lister over samtlige som blir berørt til Riksmekleren. I første omgang vil kun 45 medlemmer i 11 bedrifter i Handel og Kontor rammes av en eventuell konflikt. Se oversikt nedenfor. 
 
Dersom konflikten iverksettes, vil omfanget av streiken trappes opp til å gjelde en enda større del av LOs medlemmer. Opptrapping må varsles fire dager før iverksetting.
 
Streiken omfatter ikke lærlinger.
 
Hvorfor?
– LO har krevd at alle skal ha tillegg som opprettholder kjøpekraften, og særskilte lav- og likelønnstillegg.
– LO har i forhandlinger og mekling lagt til grunn et lønnsoppgjør som tar hensyn til norsk økonomi og arbeidsplasser.
– LO konstaterer mangel på framdrift under meklingen, og begjærer dermed meklingen avbrutt.

Oversikt over bedrifter innenfor HKs område som tas ut i en eventuell konflikt:
Veidekke Entreprenør AS avd Nord-Vest, Ulsteinvik
Aker Solutions MMO AS, Stavanger
Ulstein Verft AS, Ulsteinvik
YIT AS, Bergen
YIT AS, avd administrasjon
Aker Solutions MMO AS, Stavanger
Hansa Borg Bryggeri ASA, Sarpsborg
Ringnes AS avd. Tou Brygg, Stavanger
Ringnes E C Dahls Bryggeri, Trondheim
Ringnes Nordlandsbryggeriet, Bodø
Skanska Norge As, Oslo

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?