Appell fra streikende HK-medlemmer

De streikende HK-medlemmene holdt i dag appell på LO-kongressen.

Kjære venner og fagforeningskamerater!

Forbo Flooring AS er en norsk avdeling i et internasjonalt selskap styrt fra Sveits. Vi er en liten avdeling med tretten ansatte, flere av oss har vært ansatt her i mange år. Over tid har vi imidlertid opplevd en uforutsigbar lønnsutvikling og  lite og ingen medinnflytelse på arbeidsplassen. Flere av oss valgte derfor å organisere oss i Handel og Kontor og krevde en tariffavtale, noe som er en selvsagt rettighet  i Norge og burde være en enkel sak.

Det viste seg å være vanskeligere enn vi trodde. Etter flere purringer havnet vi til slutt i mekling. Med ledere som ikke hadde fullmakter til å inngå en avtale. Streik var dessverre til slutt ikke til å unngå da de sveitsiske eierne ikke ville inngå avtalen

Enkelte internasjonale selskaper som etablerer seg i Norge bringer med seg en bedriftskultur og et syn  på kollektive avtaler som utgjør en stor utfordring for fagbevegelsen og den norske arbeidslivsmodellen. Selskaper som Ryan Air og Forbo Flooring utgjør bare toppen av et isfjell i denne sammenhengen. Retten til tariffavtaler er grunnstammen og ryggmargen i den norske modellen, men det finnes  fortsatt arbeidsgivere som ikke vil tilslutte seg ordinære lønns- og arbeidsvilkår, som ikke vil akseptere de ansattes rett til kollektivt å fremme sine krav, og som ikke vil være bundet av noen avtale som regulerer forholdet mellom partene.

Dette viser behovet for en sterk fagbevegelse, som har vilje og styrke til å stå sammen så lenge det er nødvendig for å få på plass en tariffavtale. Uten sterke fagforeninger og uten tariffavtaler, kan vi ikke lenger snakke om den norske arbeidslivsmodellen, og det er heller ikke mulig å opprettholde et anstendig arbeidsliv.

Våre krav er ikke urimelige; vi krever ganske enkelt medbestemmelse på arbeidsplassen og en sikker og forutsigbar lønnsutvikling, og vi ber om LO-kongressens støtte til dette.

Ha en fortsatt god kongress og lykke til med valget senere i dag!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?