Enighet i mellomoppgjøret i AUF

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og Handel og Kontor ble torsdag 29. mai enige om lønnsregulering for ansatte i AUF.

Etter fellesmøter og særmøter ble partene enige om at det gis et lønnstillegg på alle satser med kroner 550,- per måned.

Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2013.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?