Enighet i TeleComputing Norway AS

28. mai ble det enighet i mellomoppgjøret for HK-medlemmer i TeleComputing Norway AS.

Partene er enige om et lønnstillegg på 3,3 %, dog minst kroner 16 500,-. Lønnstillegget gis med virkning fra 
1. mai. Lønnen for lærlinger heves tilsvarende.

Resultatet gir en god lønnsvekst, og et spesielt godt resultat for de lavest lønte HK-medlemmene.

Protokollen fra oppgjøret er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?