Meklingsinnspurt Coop

Det er meklingsinnspurt for mellomoppgjøret LO/SAMFO i dag. Blir partene ikke enige er det varslet streik for i første omgang 1380 HK-medlemmer i en rekke Coop-butikker landet over. For HK vil det være helt uakseptabelt at ansatte som jobber i Coop-butikker skal tjene dårligere enn ansatte som jobber innen andre deler av handelen.

Bakgrunnen for bruddet er at SAMFO (arbeidsgiverorganisasjonen for Samvirkeforetakene) ikke var ikke villige til å gi samme tillegg innenfor sitt område som ble gitt innen handelen for øvrig. Bruddet mellom LO og SAMFO var et faktum 10. april i år.

– Det var umulig for LO å godta at våre medlemmer innen SAMFO skal ha lavere lønnssatser enn ansatte i samme bedriftstyper i Virke, sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som ledet forhandlingene i april.

Forbundsleder Sture Arntzen i HK forklarer bruddet på følgende måte: – Vi kom fram til et anbefalt forslag etter forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. I alle oppgjør har det vært kutyme at Virkes resultat legges til grunn ved oppgjøret med SAMFO. Vi har likelydende avtaler med Virke, derfor er parallelliteten nødvendig. Denne gang forlot SAMFO denne tradisjonen.

For HK vil det være helt uakseptabelt at ansatte som jobber i Coop-butikker skal tjene dårligere enn ansatte som jobber innen andre deler av handelen.

Meklingsinnspurten skjer ved midnatt. HK vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger en avklaring i meklingen.

LO krever likebehandling
• LO har krevd at SAMFO sine overenskomster skal reguleres på samme måte som resultatet av mellomoppgjøret med Virke for tilsvarende overenskomster. 
• LO forhandler med SAMFO etter at oppgjøret med Virke er på plass. I alle år har SAMFO akseptert det samme resultatet som Virke. I år vil SAMFO ha lavere kronetillegg, noe LO ikke kan akseptere.
• LO konstaterer mangel på framdrift under meklingen, og begjærer dermed meklingen avbrutt.

Oversikt over bedrifter som omfattes av konfliktvarselet:
http://www.lo.no/s/LonnTariff1/Tariff-2013/Varsler-konflikt-i-LOSAMFO-omradet/

Kontaktpersoner for media:
Avdelingsleder informasjon: Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?