HK tilbyr utdanning gjennom Addisco høsten 2013

Søknadsfrist for høstsemesteret er 20. juni 2013

Utdanningsselskapet Addisco eies av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Avtalen vil gi HKs medlemmer mulighet for å ta etter- og videreutdanning gjennom utdanningsselskapet Addisco.
Addisco er spesialister innen livslang læring. Gjennom samarbeid med meget anerkjente nasjonale og internasjonale akademiske miljøer utvikler og arrangerer de universitets- og høgskolekurs av meget høy karakter.
Addisco har utviklet læringsplattformen AddiscoLearning som er en skole hvor du kan studere 24/7. Her finner du lærestoff og du kan møte forelesere og medstudenter. Læringsplattformen AddiscoLearning oppfyller alle de pedagogiske kravene; Motivasjon, Aktivisering, Konkretisering, Visualisering, Individualisering og Samarbeid. I dag kjøres alle kurs og studier på denne læringsplattformen. Addiscos pedagogiske modell er en kombinasjon av internettbasert fjernundervisning i kombinasjon med helgesamlinger. Opplæringen baserer seg på kursdeltakernes realkompetanse, slik skaper vi relevante kurs som er direkte anvendbar i jobbsituasjonen.
HK kan tilby følgende fire studieprogram for deg som medlem gjennom Addisco:
– Teknologiledelse
– Bedriftsøkonomisk Analyse
– Personalledelse – og arbeids- og organisasjonspsykologi
– Diploma in Project Management
Søknadsfrist for høstsemesteret er 20. juni 2013 og oppstartskonferanse for alle studieprogrammene er i Bergen 30. 08. – 01.09.  2013. Søknaden skal sendes direkte til Handel og Kontor,ikke skolen. Søknadsfristen er absolutt. 

HKs medlemmer som kvalifiserer til HKs Stipendordning for høyere utdanning får dekket utgifter til kurs, reise og opphold i forbindelse med samlingene. Tapt arbeidsfortjeneste og diett dekkes ikke. Det er begrenset antall plasser.

For mer informasjon, se vedlagte informasjonsbrosjyre.
Spørsmål kan rettes til HK v/Jostein Antonsen, tlf. 905 92 106, e-post[email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?