Nye bilag til overenskomstene er nå publisert

Vi har nå lagt ut nye bilag over lønnssatser etter mellomoppgjøret 2013 på de fleste overenskomstene.

I bilagene under er tatt inn de nye satsene etter at det har vært ført forhandlinger om garantisatsene i Medieoverenskomsten, Standardoverenskomsten og Butikkoverenskomsten med NHO. I Butikkoverenskomsten er det avtalte tillegget i 2012 som skulle effektueres i 2013 også inntatt i bilaget under.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?