Vant over Ryanair i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har i en kjennelse kommet frem til at tidligere Ryanansatt, Alessandra Cocca, kan anlegge sak mot selskapet for norsk domstol. – For oss er dette gledelig men ikke uventet, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i en kommentar til saken.

Lagmansretten kjennelse er i tråd med gjeldende EU-rett, i motsetning til hva Moss tingrett tidligere har kommet frem til.

Parat har ført saken på vegne av Alessandra Cocca med partshjelp fra YS. HK yter partshjelp i saken gjennom LOs juridiske avdeling.

Christen Horn Johannessen har representert Cocca i saken. – Kjennelse er i tråd med hva vi har hevdet og er i tråd med gjeldende EU-rett. Etter vår vurdering av lovverket kunne ikke retten komme frem til et annet resultat. Norsk lov må gjelde i Norge, sier Horn Johannessen i Parat

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?