Fagskole i Kontor, salg og serviceledelse

AOF Midt-Norge har fått godkjent Fagskoleutdanningen i Kontor, salg og serviceledelse av NOKUT. Den er ukviklet av Handel og Kontor, Fagforbundet og AOF Norge i Fellesskap.

Utdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse ut over videregående skoles nivå. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav, og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innefor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor.Fagskoleutdanningen er både yrkesrettet og praksisrelatert. Det legges betydelig vekt på vekselvirkning mellom teori og praksiserfaringer for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse. Aktiv deltakelse fra studentene er derfor forventet. Utdanningen knytter studentenes egne erfaringer og problemstillinger sammen med arbeidslivets utfordringer og sentral teori. Variasjon i valg av arbeidsmetoder er viktig for å gi studentene en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Les mer og for påmelding:

Kontakt Jostein Antonsen [email protected], tlf. 905 92 106

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?