Fellesprosjekt Virke – LO:

Kompetanseprogram for instruktører i salgsfaget

Har du fagbrev i salgsfaget og jobber med lærlinger?

Virke og LO har tatt initiativ til å utvikle en modell for kompetanseprogram for instruktører innen salgsfaget.

I prosjektet skal det delta seks instruktører fra fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. De seks instruktørene vil få en avgjørende betydning for prosjektets resultat. De skal bidra med sine erfaringer og medvirke til utviklingen av kompetanseprogrammet samt utprøve tiltak på egen arbeidsplass.

Prosjektet skal ha en varighet på seks måneder med oppstart september/oktober 2013.

Innhold:

–         Presentasjon av prosjektet og de involverte

–         Avklaring av forventninger

–         Erfaringsutveksling: – Instruktørene – Opplæringskontorene

–         Praktiske oppgaver

–         Eksempel på bruk av digitalt verktøy som kommunikasjonsform i veiledningsperioden

–         Innhold og arbeidsform i prosjektperioden: 

Hvis dette er interessant ta kontakt med Jostein Antonsen;[email protected] eller mobil 905 92 106 så snart som mulig.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?