Hva vet vi om heltid og deltid?

Noen steder er det drift hele døgnet og hele uka, uten at det jobbes noe særlig deltid. Men det er som regel mannsdominerte arbeidsplasser. I en ny Fafo-rapport er kunnskapen om heltid og deltid samlet.

En ny Fafo-rapport har samlet vår kunnskap om den vanskelige arbeidstida, nærmere bestemt heltid-deltidsproblematikken.

Deltidsstillinger finnes i hovedsak på arbeidsplasser der produksjonstiden avviker fra normalarbeidsdagen og på såkalte kvinnearbeidsplasser. Butikker, sykehjem, restauranter og overnattingssteder er typiske eksempler.

Andre næringer med drift ut over normalarbeidsdagen, som industri, offshore og politi, har derimot ikke noe stort omfang av deltidsarbeid. Her er majoriteten av arbeidstakerne menn.

I Fafo-rapporten Heltid – deltid – en kunnskapsstatus, beskrives deltidsfenomenet i Norge og Norden. Den tar også for seg tiltak for å redusere omfanget av små stillinger og ufrivillig deltid, som for eksempel bruk av timebanker, økt grunnbemanning, langturnus, kompetanseutvikling eller såkalt kombijobbing; at man jobber flere steder.

Les mer på arbeidslivet.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?