Fare for streik i FOREX Bank

Det er fare for streik i FOREX Bank i Oslo, Lillestrøm, Fredrikstad, Drammen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Bergen. Streiken trer i kraft fra arbeidstidens start mandag 3. februar om ikke partene kommer til enighet hos Riksmekleren. Arbeidsgiver nekter å inngå tariffavtale.

HK har i flere år hatt tariffavtale med Western Union Bank. Da FOREX Bank overtok denne bedriften i mai 2012, krevde HK at tariffavtalen ble videreført. Det ville ikke svenskeide FOREX. I mai 2013 fremmet HK igjen kravet om avtale. Etter flere purringer sa FOREX et endelig nei i november i fjor.

– De ansatte ønsker en medbestemmelse over eget arbeidsliv. De mener en tariffavtale vil gi en god ramme og gode spilleregler for videre samarbeid mellom ledelsen og de ansatte, sier faglig sekretær i HK Pål Nordby som er forhandlingsleder for HK i meklingen.

– Vi er positive og håper å finne en løsning gjennom meklingsinstituttet, og det vil være sterkt beklagelig å måtte ty til en streik for å få en tariffavtale på plass. En tariffavtale er en grunnleggende rettighet i det norske arbeidslivet. Dette gir spilleregler for medbestemmelse og samarbeid som gjelder for flertallet av norske arbeidstakere. Her krever vi verken mer eller mindre. De ansatte i FOREX Bank Norge ønsker et partssamarbeid. De ønsker dialog og forutsigbarhet. De ønsker å bli hørt og behandlet med respekt og verdighet, sier Nordby.

FOREX bank har i dag tariffavtale både i Sverige og Danmark. Handel og Kontor i Norge mener derfor det ikke er noen grunn til at bedriften bør kunne inngå dette også i Norge.

Det er fare for streik ved 17 avdelinger med til sammen 58 medlemmer:
Flytogterminalen, Oslo – 1 medlem
Fridtjof Nansensplass, Oslo – 2 medlemmer 
Brugata, Oslo – 3 medlemmer 
Lillestrøm – 3 medlemmer 
Furuset, Oslo – 4 medlem 
Galleriet, Oslo – 2 medlemmer 
Karl Johans Gate, Oslo – 7 medlemmer 
Grønland, Oslo – 5 medlemmer 
Stovner, Oslo – 3 medlemmer 
Fredrikstad – 5 medlemmer 
Drammen – 3 medlemmer 
Sentralstasjonen, Trondheim – 4 medlemmer 
Munkegata, Trondheim – 4 medlemmer
Jernbanestasjonen, Stavanger – 1 medlem 
Klubbgata, Stavanger – 1 medlem 
Kristiansand – 1 medlem 
Olav Kyrresgate, Bergen – 9 medlemmer

Kontakter for media:
• Faglig sekretær Pål Nordby, tlf. 90557896, e-post[email protected] 
• Avdelingsleder informasjon og samfunnskontakt, Ove Magnus Halkjær, 
tlf: 90854418 e-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?