Streik i Design Forum!

Det er streik i Design Forum AS i Oslo, Asker, Lillehammer og Bodø. Streiken trer i kraft fra arbeidstidens start fredag morgen. Streiken kommer som en følge av at arbeidsgiver nekter å inngå tariffavtale.

De HK-organiserte arbeidstakerne ved Design Forum har over lengre tid hatt en utfordrende arbeidssituasjon med ledelsen. Streiken handler derfor først og fremst om å få på plass spilleregler som ivaretar et godt partssamarbeid.

– De ansatte opplever stor grad av enveiskommunikasjon fra ledelsen. De mener en tariffavtale vil gi en god ramme og gode spilleregler for videre samarbeid mellom ledelsen og de ansatte, sier regionsekretær i HK Oddvar Støylen som deltok i meklingen.

Design Forum har imidlertid valgt å bryte meklingen og det er derfor streik i bedriften fra arbeidstidens start fredag morgen.

– Dette er sterkt beklagelig. En tariffavtale er en grunnleggende rettighet i det norske arbeidslivet. Dette er spilleregler for medbestemmelse og samarbeid som gjelder for flertallet av norske arbeidstakere. Her krever vi verken mer eller mindre. De ansatte i Design forum ønsker et partssamarbeid. De ønsker dialog og forutsigbarhet. De ønsker å bli hørt og behandlet med respekt og verdighet, sier Støylen.

Handel og Kontor i Norge er skuffet over at man må ty til midler som streik for å oppnå dette i Norge i dag.

Det er nå streik ved 6 utsalgssteder med til sammen 14 medlemmer:
• Design Forum, Meierisvingen 2, Asker, 1 medlem
• Design Forum Kongens gate, Oslo, 3 medlemmer
• Design Forum Rosenkrantzgate,Oslo, 1 medlem
• Design Forum Universitetsgata, Oslo, 6 medlemmer
• Design Forum, Storgata 52, Lillehammer, 2 medlemmer
• Design Forum Sjøgata 17, Bodø, 1 medlem

Det mobiliseres til stort oppmøte utenfor hovedkontoret til Design Forum AS i Universitetsgata 12 fra klokken 9.30 fredag 24. januar. Dette for å støtte de streikende fra første stund.

Kontakter for media:
• HK – region Øst (sentrale spørsmål) regionsekretær Oddvar Støylen,
tlf: 92811095, e-post: [email protected]
• HK kontakt for lokale spørsmål (Lillehammer) regionsekretær Eirine S.Nabben,
tlf: 90885139, e-post: [email protected]
• HK kontakt og mediakontakt for de ansatte på Lillehammer, Oda Næristorp,
tlf: 95031559, e-post: [email protected]
• HK kontakt for lokale spørsmål og mediakontakt for de ansatte i Bodø, regionsekretær Morten Nordal, tlf: 90055962, e-post:[email protected]
• Avdelingsleder informasjon og samfunnskontakt, Ove Magnus Halkjær,
tlf: 90854418, e-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?