Streikefare for Design Forum

Det er fare for streik i Design Forum AS i Oslo, Asker, Lillehammer og Bodø. Streiken trer i kraft fra arbeidstidens start fredag morgen om ikke partene kommer til enighet hos Riksmekleren. Arbeidsgiver nekter å inngå tariffavtale.

De HK-organiserte arbeidstakerne ved Design Forum har over lengre tid hatt en utfordrende arbeidssituasjon med ledelsen. Kravet om å få på plass en tariffavtale handler derfor først og fremst om å få på plass spilleregler som ivaretar et godt partssamarbeid.

– De ansatte opplever stor grad av enveiskommunikasjon fra ledelsen. De mener en tariffavtale vil gi en god ramme og gode spilleregler for videre samarbeid mellom ledelsen og de ansatte, sier regionsekretær i HK Oddvar Støylen.

Design Forum har imidlertid så langt nektet å inngå tariffavtale. Når partene møtes hos Riksmekleren torsdag vurderes derfor faren for streik som overhengende.

– Vi håper selvsagt i det lengste å unngå en streik, sier Støylen. Vi krever verken mer eller mindre enn hva som er gjeldende for andre bedrifter med tariffavtale, så dette burde være mulig å bli enige om.

– De ansatte i Design forum ønsker et partssamarbeid. De ønsker dialog og forutsigbarhet. De ønsker å bli hørt og behandlet med respekt og verdighet, sier Støylen.

Det er fare for streik ved 6 utsalgssteder med til sammen 16 medlemmer:
• Design Forum, Meierisvingen 2, Asker, 1 medlem
• Design Forum Kongens gate, Oslo, 3 medlemmer
• Design Forum Rosenkrantzgate, Oslo, 1 medlem
• Design Forum Universitetsgata, Oslo, 7 medlemmer
• Design Forum, Storgata 52, Lillehammer, 3 medlemmer 
• Design Forum Sjøgata 17, Bodø, 1 medlemmer

Blir det streik mobiliseres det til stort oppmøte utenfor hovedkontoret til Design Forum AS i Universitetsgata 12  i Oslo fra klokken 9.30 fredag 24. januar. Dette for å støtte de streikende fra første stund.

Kontakter for media:
• HK – region Øst (sentrale spørsmål) regionsekretær Oddvar Støylen Tlf: 92811095 e-post: [email protected]
• HK kontakt for lokale spørsmål (Lillehammer) regionsekretær Eirine S. Nabben tlf: 90885139 e-post: [email protected]
• Avdelingsleder informasjon og samfunnskontakt, Ove Magnus Halkjær, Tlf: 90854418 e-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?