Vinmonopolets åpningstider

Regjeringen sier de ønsker å utvide Vinmonopolets åpningstider. At regjeringen ønsker å gi Vinmonopolet anledning til utvidede åpningstider vil ikke endre dagens åpningstider. Vinmonopolet er bundet av tariffavtale med HK hvor både arbeidstid og fridager er regulert.

-Det hadde kanskje vært en idé å sjekke dette før regjeringen går høyt på banen og lover noe de ikke er i stand til å holde, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes.

– Jeg er sjokkert over at regjeringen går ut med dette. Disse dagene er regulert som fridager i tariffavtalen, i tillegg til øvrig arbeidstid, sier Sundnes.

Om Stortinget vedtar en lovendring om åpningstider i Vinmonopolet vil det ha samme effekt som om de skulle vedta å innføre for eksempel 45-timers arbeidsuke og 10-timers arbeidsdager. Både tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler som sier 37,5-timers arbeidsuke og 7,5 timers arbeidsdag vil uansett fortsatt gjelde.

– For oss er det viktig å ikke få et samfunn som sidestiller tilgang til vin og brennevin med essensielle tjenester som helsehjelp og livreddende tjenester. En regjering kan ikke gå inn å instruere partene i arbeidslivet dersom det ikke står om liv og helse.

Regjeringen har altså gått høyt på banen og lovet noe de ikke kan holde. Dertil har de blottlagt at de ikke følger spillereglene i arbeidslivet. Vi reagerer sterkt på at H/FrP-regjeringen orienterer partene gjennom mediene. Det bryter fundamentalt med den norske modellen, hvor partene konfereres i forkant, før de går ut med forslag i offentligheten. De demonstrerer med dette en vilje til å overkjøre arbeidslivets parter generelt, men de ansatte spesielt.

De ansattes lønns- og arbeidsforhold er i dag regulert gjennom en tariffavtale mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Handel og Kontor i Norge. Den arbeidstid som er regulert der vil fortsatt gjelde fram til partene blir enige om noe annet.

– Hadde regjeringen opprettholdt norsk tradisjon ville de først gått i dialog med partene før de kunngjør at de skal gjennomføre en endring av arbeidstiden. Vi forventer at dette ikke setter standard for videre samarbeid med arbeidslivets parter. Både hva gjelder kunnskap om spilleregler i arbeidslivet og dialog. Vi må forvente skikkelig håndverk fra regjeringen i fremtiden.

For kontakt:
Avdelingsleder informasjon Ove Magnus Halkjær,
telefon 90854418, E-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?