Design Forum begjærer oppbud

Design Forums advokat har informert HK om at selskapet begjærer oppbud fredag morgen. Selskapet er dermed konkurs. Butikkene stenger dørene ved åpningstidens slutt i dag og HK avblåser med dette streiken.

Selskapets bankforbindelse denne uken opp sitt engasjement og har frosset alle Design Forums kontoer. Streikevaktene har også ved flere anledninger møtt utenlandske kreditorer på vei inn i selskapets lokaler under den tiden streiken har pågått, opplyser HKs regionssekretær Oddvar Støylen.  
 
HK mener det er trist at selskapet, som i følge offentlige regnskapstall har gått med underskudd over flere år, valgte å gå til konflikt mot ansattes medinnflytelse. En tariffavtale ville for Design Forum hatt minimal økonomisk betydning, men selskapet valgte å sette 70 arbeidsplasser på spill i sin vendetta mot vanlige spilleregler i arbeidslivet. 
 
– Handel og Kontor i Norge understreker at grunnlaget for vår streik ikke har vært høyere lønn, men å sikre de ansatte reell innflytelse og medbestemmelse over egen arbeidsplass i tråd med de spilleregler som gjelder ellers i arbeidslivet, uttaler Støylen. 
 
De ansatte ville gjennom tariffavtale ta medansvar i situasjonen. De ønsket gode spilleregler og ville gjort alt de kunne for å få til en god arbeidsplass. Dette lot seg dessverre ikke gjøre. 
 
– Med en tariffavtale på plass kunne vi alle trukket i riktig retning. Her valgte arbeidsgiver i sta egenrådighet det motsatte. Slike arbeidsgivere har ikke noe i norsk arbeidsliv å gjøre, mener HK.  
 
Selskapet byttet onsdag 25. februar navn til XZX 1990 AS, men med samme organisasjonsnummer: 957 892 396.  
 
I arbeidet med å bistå medlemmene videre må HK dessverre også ta høyde for at en del ansatte ikke er blitt tilmeldt arbeidstakerregisteret i tråd med gjeldende regler.  Dette kompliserer selvsagt vårt arbeid, men vi vil gjør alt for at HKs medlemmer får ivaretatt sine rettigheter og muligheter overfor det offentlige, selv om arbeidsgiver har sviktet i sine forpliktelser. Vi jobber for at medlemmene skal komme ut av dette på best mulig måte, situasjonen tatt i betraktning. 
 
–Dagsavisen har dokumentert i sitt oppslag 21. februar at dette arbeidsmiljømessig ikke var et værende sted i det lange løp. Dagsavisens artikkel 21. februar: 
http://www.dagsavisen.no/samfunn/varsler-om-darlige-arbeidsforhold/ 
 
 
Kontaktpersoner for media
Regionsekretær Oddvar Støylen, telefon 928 11 095 
Avdelingsleder informasjon Ove Magnus Halkjær, telefon 9085441

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?