Kampanjen Kvinner på flukt

I perioden 25. november til 10. desember arrangeres den internasjonale kampanjen Kvinner på flukt. Kampanjen arrangeres i Norge av LO og Krisesentersekretariatet og starter på den internasjonale dagen mot vold mot kvinner.

Til tross for at Norge anses som et av verdens mest likestilte land blir kvinner og unge jenter hver dag utsatt for grove overgrep. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sine liv.

Det er uakseptabelt at noen kvinner og barn får sine liv begrenset av en mann gjennom trusler, overgrep og i ekstreme tilfeller – drap. 

Det er uakseptabelt at hjelpen i en akuttsituasjon ikke finnes i nærmiljøet for alle voldsutsatte, og det er like uakseptabelt at noen kvinner og barn må leve på hemmelige adresser og slette sin identitet for å berge liv og helse.

LO og Krisesentersekretariatet fremmer gjennom kampanjen Kvinner på flukt i 2012 en rekke krav for å styrke overgrepsutsatte kvinners retssikkerhet og rettsvern. Les mer om kravene og hva du kan gjøre for å støtte opp om Kvinner på flu

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?