Setter arbeidsplassene i fare – møtte ikke til mekling

Handel og Kontor og eieren av Design Forum var i dag innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren. Haakon Strømsmo – eieren av Design Forum og hans advokat valgte ikke å møte opp.

Tvungen mekling skjer automatisk når en streik har vart i fire uker. HK har gjort flere forsøk på å komme i dialog med Strømsmo, både via e-post, telefon og ved oppmøte uten og lykkes. I dag velger han altså og ikke møte til mekling hos Riksmekleren. Dermed fortsetter streiken. Høyst beklagelig og unødvendig mener forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Det er oppsiktsvekkende at Haakon Strømsmo etter fire uker med streik, fortsatt nekter å undertegne tariffavtalen med HK. Tariffavtale er det minste en ansatt kan be om for å sikre anstendige arbeidsforhold. Vi gir oss ikke før vi får den på plass hos Design Forum, sier HK-lederen.

Strømsmo har tidligere uttalt til Klassekampen at han synes kravet om tariffavtale er helt absurd. Han mener ingen ansatte har rett til tariffavtale. De har lønn over tariffen og i tillegg så skal de ha en hel del andre fordeler oppå.

Det er heller ikke lønn som har vært de organisertes hovedkrav, men en bekreftelse på ansettelsesforholdet, og ordnede arbeidsforhold, herunder innflytelse over egen arbeidstid, og overtidsbetaling. Det absurde er at ikke engang de ansatte får arbeidskontrakt sier Trine Lise Sundnes.

Det er kjent at Strømsmo i flere år har slitt økonomisk. En tariffavtale ville kunne bidra til å gi bedriften ny giv.

Det har nå endelig lykkes å opprette dialog mellom partenes advokater

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?