Vedrørende Konkurransetilsynets beslutning

Konkurransetilsynet mener avtalen mellom Ica og Norgesgruppen vil svekke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Handel og Kontor i Norge (HK) tar tilsynets beslutning til etterretning.

Tilsynets foreløpige vurdering er at avtalen om innkjøps- og distribusjonssamarbeid mellom Ica og Norgesgruppen er ulovlig, og at samarbeidet derfor må opphøre. HK tar her tilsynets beslutning til etterretning.

– For vår del vil nå gå i dialog med våre medlemmer, berørte forbund og arbeidsgiversiden om hvilke kortsiktige og langsiktige konsekvenser dette kan gi, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i en kommentar.

For spørsmål:Ove Magnus Halkjær, avdelingsleder informasjon, telefon 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?