Arbeidslivets ordbøker – kan du greie deg uten?

AOF har i samarbeid med LO utgitt ordbok for tillitsvalgte på 5 språk.

· Norsk – Engelsk/Engelsk – Norsk
· Norsk – Polsk/Polsk-Norsk
· Norsk – Tyrkisk/Tyrkisk-Norsk
· Norsk – Russisk/Russisk-Norsk
· Norsk – Arabisk/Arabisk-Norsk

Ordbøkene er et nyttig arbeidsredskap for tillitsvalgte og andre som har behov for å forstå ord og utrykk som brukes i norsk arbeidsliv.

Del A er en ordliste hvor uttrykk knyttet til fagbevegelsens daglige arbeid står sentralt mens del B tar for seg navnene på norske faglige organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, samt betegnelser på viktige lover og avtaler.

Bøkene koster kr 225,- pr. stk. og bestilles fra [email protected]  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?