Ingen uenighet mellom Norwegian og HK om baser

Det vises til dagens innslag på TV2 nyhetene, vist blant annet klokken 11.03.50. I innslaget kan det se ut som HK og Norwegian er uenige om hvorvidt nasjonale regler skal være gjeldende for ansatte på basene.

Det hersker ingen uenighet mellom HK og Norwegian om at nasjonale regler skal gjelde for ansatte på basene i de ulike landene. Dette er tidligere kjent, noe som også kom til uttrykk da HK i fjor tok avstand fra Fagforbundets utspill om boikott i forbindelse med medieoppslagene rundt Norwegians base i Thailand.

HK har i dag tatt initiativ til et møte med Norwegian for en orientering om selskapets planer for den nærmeste framtid. Formålet med møtet er også å rydde opp i eventuelle misforståelser i kjølvannet av TV2s redaksjonelle vinkling av saken.

Ved spørsmål:
Avdelingsleder informasjon: Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?