A-delsforhandlinger mellom LO Stat og Spekter

I dag finner forhandlingene mellom LO Stat og Spekter om A-delen i overenskomstene sted.

De såkalte A-delsforhandlingene som starter i dag, skal gjennomføres raskt – og vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del). Det er satt av en dag til forhandlingene.

Det økonomiske kravet i A-delsforhandlingene er identisk med resultatet i frontfaget, noe som utgjør et lønnstillegg på kr 1.463,- per år. Ytterligere forhandlinger om lønn føres for den enkelte overenskomst.

B-delsforhandlingene for den enkelte overenskomst finner sted senere.

For HKs del gjelder dette overenskomstene for Vinmonopolet, Norges Håndballforbund og Felleskjøpet Agri.

Les mer på www.lostat.no 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?