En brikke på brettet, eller en aktiv spiller?

Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen verdi dersom de ikke brukes. Med en sterk organisasjon som HK i ryggen er du sikret reell påvirkning i din arbeidshverdag. Med HK i ryggen er du med og flytter brikker!

Hva sier loven om medbestemmelse?
Loven gir de ansatte adgang til innflytelse på beslutninger. Først og fremst gjennom arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver er pliktig til å informere og drøfte beslutninger som angår arbeidstakerne med de ansattes tillitsvalgte. Arbeidsmiljøloven gir videre regler om både arbeidsmiljøutvalg og verneombud.

Reell medbestemmelse gjennom tariffavtalen
Mens loven er et minstekrav, gir tariffavtalen ytterligere rettigheter til medbestemmelse, og går lengre i å kreve en reell innflytelse. Ledelsen skal legge forholdene til rette for å gi de tillitsvalgte reell innflytelse før beslutningene tas. De tillitsvalgte skal få undersøke forhold, fremme og drøfte sine synspunkter med ledelsen før den endelige beslutningen tas.

Hva kan du gjøre og hva kan HK gjøre?
Du kjenner din arbeidsplass aller best, derfor er det så viktig at du blir hørt før beslutninger tas. Som medlem har du tilgang til et profesjonelt apparat av godt skolerte ansatte som gir deg kunnskap og råd om hvordan lov- og avtaleverk fungerer og kan brukes til fordel for deg og dine kolleger.

Bruk dine rettigheter for hva de er verdt. Først som medlem er du sikret reell påvirkning på din arbeidshverdag og kan bruke lov- og avtaleverket fullt ut. Meld deg inn i dag!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?