Enighet i A-delsforhandlingene i Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter (A-delen) ble sluttført en liten time før midnatt mandag. Resultatet ble et lønnstillegg lik frontfagets.

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del).

Lønnsreguleringen er identisk med frontfaget, noe som utgjør et lønnstillegg på kr 1.463,- per år.

Ytterligere forhandlinger om lønn skal nå føres for den enkelte overenskomst. LO Stats prioriteringer i de videre forhandlingene vil være lavtlønte og kvinner med for lav lønn i forhold til mannlige kolleger, samt å kompensere en eventuell mindrelønnsutvikling i forhold til industrien fra i fjor.

I likhet med frontfaget er også partene i Spekter enig om at det skal legges til rette for at ufaglærte får ta fagbrev og at arbeidsinnvandrere skal få bedret mulighetene til å styrke ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

For HKs del gjelder disse forhandlingene for medlemmer i Vinmonopolet, Norges Håndballforbund og Felleskjøpet Agri.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?