Forhandlingsstart for Coop og finans

I dag 23. april starter HK opp forhandlinger med både SAMFO og Finans Norge.

HK og SAMFO skal forhandle om revisjon av Landsoverenskomsten og Lederoverenskomsten. HK vil i forhandlingene legge spesielt vekt på pensjonsspørsmålet, i tillegg til heving av minstelønnssatsene i Landsoverenskomsten og heving av basislønna i Lederoverenskomsten. Ut over dette er spørsmål knyttet til arbeidstid viktig for HK.

Det er satt av tre dager til forhandlingene mellom HK og SAMFO, som etter planen skal avsluttes 25. april.

HK og Finans Norge skal forhandle om revisjon av Sentralavtalen. Viktig er også i dette oppgjøret å sikre de ansatte medbestemmelse over pensjonsordningene. HK vil også jobbe for at det skal gis mer i sentrale lønnstillegg, dette for å sikre rettferdig fordeling. Det er satt av seks dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 30. april.

HK kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som forhandlingsresultatene foreligger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?