Kurs for kompetansetillitsvalgte

Handel og Kontor ønsker å sette et større fokus på kompetanseutvikling på jobben Den kompetansetillitsvalgte skal være en veileder for de ansatte i alle typer etter – og videreutdanningsspørsmål.

Dette er en ny rolle og tre inn i og derfor har vi HK sammen med LO, flere andre forbund og AOF utviklet en egen opplæring for de tillitsvalgte som vil ta fatt på disse oppgavene! Derfor har ønsker Handel og Kontor  å sette et større fokus på kompetanseutvikling på jobben og tror at dette tilbudet er viktig for medlemmene.

 

KURSINNHOLD: 

– Hva er en kompetansetillitsvalgt, rolle og ansvar

– Samtale, kommunikasjon, motivasjon, «læring»

– Hindringer for ny læring, selvbilde og andres bilder

– Veiledningsmetodikk: Veileder – ikke rådgiver

– Kartlegging, systematisk kompetanseutvikling

– Lover/ Avtaler/ Offentlig utdanningssystem

– Virkemidler: BKA, «Voksenretten», Fagbrev

  Kurset av holdes i tiden 5. -6. mai på Rica Gardermoen hotell. Som vanlig dekker forbundet reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. Det er et krav at deltakerne har gjennomført HKs tillitsvalgtopplæring trinn I-III. 

 

Påmelding til [email protected] innen 4. april 2014. Eventuelle spørsmål kan rettes til Jostein Antonsen, tlf. 905 92 106. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?