Enighet med Coop Norge Handel

Det ble i dag 6. mai enighet med Coop Norge Handel i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret inkluderer lokale forhandlinger og gir dermed 6,75 per time til alle.

Økonomisk er man enige om 0,75 per time som sentralt tillegg til alle, men siden partene er enige om at oppgjøret også skal inkludere lokale forhandlinger gis det i tillegg  kroner 6,- oppå dette. Alle satsene i lønnstabellen heves tilsvarende.

Bedriften har fått avsatt 0,50 per time av lønnsmassen som skal gis til individuelle vurderinger. Dette tillegget styres ensidig av bedriften.

Partene har i tillegg blitt enige om at bestemmelsene om fryseromstillegg skal tas inn i overenskomsten, og heves til kroner 8,- per time.

Ut over dette er det mindre redaksjonelle endringer som kan leses i protokollen som kan lastes ned.

Resultatet går nå ut til uravstemning og fristen for å meddele SAMFO resultatet av uravstemningen er satt til fredag 13. juni klokken 13.00. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til resultatet. HK kommer tilbake med mer informasjon om egen stemmefrist for medlemmene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?