Solidarisk støtte til flomofre i Bosnia

Mange av medlemmene i HKs søsterforbund i Bosnia, StBiH, er rammet av flomkatastrofen etter den siste ukas kraftige regnvær.

Situasjonen i Bosnia er kritisk for mange grunnet flommen som har rammet landet, og de ber om øyeblikkelig hjelp! Den mest kritiske situasjonen finner vi i Sarajevo, Tuzla, Zenica og Banja Luka. Vi har også sett TV-bilder de siste dagene på norsk TV hvor omfattende situasjonen er i Bosnia og Serbia. 

Det er en stor humanitær krise i området!

Forbundets folk i Sarajevo har organisert en solidaritetsaksjon og arbeider også med innsamling av informasjon om medlemmenes situasjon som er rammet. Så langt viser innhentet informasjon at minst 300 medlemmer i vårt søsterforbund er rammet og evakuert fra sine hjem som står fullstendig under vann.

For at disse medlemmene skal ha mulighet til å overleve trenger de økonomisk bistand. Dette har forbundet i Bosnia ikke penger til å klare.

HK har i dag overført NOK 90.000,- til forbundet i Bosnia til øyeblikkelig hjelp. Behovet er skrikende stort og vi vil overføre ytterligere midler i løpet av uka og i neste uke. 

Hele HKs organisasjon deltar i solidaritetsarbeidet.

HKs avdelinger og enkeltindivider kan bidra ved å støtte dem økonomisk i denne katastrofale situasjonen. Bidrag kan sendes konto 9001 07 02657. Må merkes "Bosniaflom".

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?