Sterk nok?

Vår kompetanse er din kompetanse. Hos oss får du den kunnskapen du trenger, enten det skal omorganiseres eller du skal forhandle lønn. Slik kan du påvirke din arbeidshverdag. Med HK på laget slipper du å leve i skyggen!

Kravet til kunnskap og kompetanse endrer seg hele tiden. Det gjelder ikke minst i arbeidslivet. HK er en organisasjon med særlig kompetanse på dine rettigheter i arbeidslivet. Vi er der for deg når du trenger råd og støtte.

Kompetanse på 1, 2, 3
1) HK gir deg råd og veiledning. Medlemsnærhet er grunnleggende for HK. Vi er der for deg når du trenger råd og veiledning og gir deg kunnskap i alt som gjelder arbeidslivet. HK sitter på spisskompetanse om lov- og avtaleverk, og vi deler gjerne denne kompetansen med deg som er medlem.

2) HK gir deg tilbud om kompetanseutvikling gjennom kurs. Vi utdanner årlig cirka 1.000 medlemmer gjennom kurs i lov- og avtaleverk. Gjennom HKs kurstilbud er du sikret at din kunnskap om arbeidslivet aldri går ut på dato.

3) HK gir deg mulighet for stipendier. HKs medlemmer kan søke om støtte til alt fra fagbrev til høyere utdanning innenfor vårt organisasjonsområde. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?