Tale av Trine Lise Sundnes for dagen

Her kan dere lese Trine Lise Sundnes sin 1. mai appell i Bergen og Ytre Arna.

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen!

Vi feirer 1. mai i en tid hvor massearbeidsledighet preger Europa. Vi har en ungdomsledighet i Spania på over 50%. I Hellas over 60%. Selv i vårt borgerlig styrte naboland Sverige er ungdomsledigheten på over 20%.

 

Frustrasjonen i Europa vokser.

Den økonomiske krisen er ikke over.

 

Millioner av mennesker stenges ute fra arbeidslivet og unge fratas muligheten til å bidra i samfunnsbyggingen gjennom arbeid.

Det norske velferdssamfunnet er bygget på noen grunnleggende sosialdemokratiske verdier;

For det første;

Arbeid er nøkkelen.

Både til sterke frie individer, trygge familier og et godt samfunn.

 

Skal vi sikre verdiskapingen og betale for velferd, trenger vi flest mulig i jobb.

Derfor er arbeid til alle – for oss, jobb nr. 1.

Når Høyresiden i Europa sitt svar på økonomisk vanskelige tider er kutt som sender store grupper ut i ledighet;

Da er fagbevegelsens svar et annet.

For uansett hva som er spørsmålet; er vårt svar arbeid til alle.

Arbeid til alle, med anstendige arbeidsvilkår og en lønn du kan leve av!

 

Vi aksepterer aldri å stå med luen i hånden – ei heller at våre kamerater behandles som annenrangs arbeidskraft gjennom løsarbeiderkontakter!

 

Vi liker å tro at vi i Norge er spart – men det er ikke tilfelle.

 

Kapitalen finner stadig nye, kreative veier for å underminere våre arbeidsvilkår og rettigheter. 

 

Vi ser det i bygg- og anleggssektoren, i verftsindustrien, i transporten, i renhold, og i Luftfarten, for å nevne noen:

På stadig fler områder finnes det arbeidsgivere som ikke skyr noen midler for å skalte og valte med ansatte.

 

Ryanair er en slik arbeidsgiver. Ansatte på Rygge måtte gå rettens vei for sine rettigheter etter norsk lov. HK og LO bidro i kampen.

Ryanair mente at ansatte som jobbet i Norge skulle underlegges irsk lov og dermed føre sine saker for irsk rett.

Takket være dyktige advokater i en sterk fagbevegelse vant vi over Ryanair!

 

Gode venner, på grunn av en sterk fagbevegelse slapp vi å stå med luen i hånden!

 

Kampen mot et arbeidsgiverregime mistenkelig likt 1800-tallets, er ikke over.

 

Vi snakker her om en arbeidsgiver som gir lønnstrekk for:

–       Alt fravær, også sykefravær,

–       som pålegger ubetalt permisjon i 4 uker når som helst,

–       som trekker folk 200 euro om de sier opp det første året,

–       som pålegger ansatte å betale for egen uniform,

–       og som krever at ansatte kan undersøkes av bedriftens egen huslege når arbeidsgiver finner det for godt,

 

Så vet jeg at noen liker å spørre:

”Vel, hvis det er så ille å jobbe der, hvorfor slutter de ikke?”

–      Hva hadde du gjort om du var 20 år gammel, fra Spania, hvor hver annen ungdom går ledig, hvor over 650.000 husstander står helt uten inntekt og det samtidig er gjort sosiale kutt, så brutale, at du rett og slett ikke har noe valg?

–      Da er friheten og frivilligheten illusorisk!

 

De må nå stå med luen i hånden – vi må ta kampen på deres vegne!

Det er dette som er sannheten. Det er dette solidariteten handler om.

 

Det er bare er i fellesskap vi kan trekke grensen mellom verdig og uverdig.

Det er bare i fellesskap vi kan løfte hele samfunnet.

 

Og det er nettopp dette 1.mai handler om, i Norge, i Europa og i resten av verden!

 

Kamerater!

LO har utfordret statsministeren om hva som er trusselbildet i arbeidslivet. Vi inviterer regjeringen til nye krafttak i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Det haster! Vi må, som under de rødgrønne, stadig tette hullene som oppstår når userøse arbeidsgivere tyr til sosial dumping for å berike seg selv!

Vi snakker om skatteunndragelser, vi snakker om momsunndragelser. Vi snakker om et sett av ulovligheter som undergraver et seriøst og velorganisert arbeidsliv!

Useriøsiteten brer seg til stadig nye bransjer. Vi må få vekk useriøse aktører og de som driver med snusk i vårt arbeidsliv.

Jeg spør deg Erna Solberg:

Har vi deg med i kampen mot denne type kriminelle? – Eller skal de gå fri?

 

Gode venner!

Vi feirer 1.mai med en av de mest mørkeblå regjeringene i norsk historie.

At Solberg og Jensen ikke deler fagbevegelsens verdigrunnlag er ingen overraskelse. De er tydelige på at de vil trekke Norge i en annen retning.

Ett eksempel på dette fikk vi fra Jensen da hun fra Fremskrittspartiets talerstol varslet at hun ville endre arbeidstiden til flere tusen ansatte i Vinmonopolet.

Det alvorlige er at hun tror hun har makt til å diktere tariffavtalene, men slik er det jo ikke…

La oss si det slik: Behovet for voksenopplæring er og har vært stort

Manglende tilgengelighet på vin og sprit noen dager truer ikke liv og helse! – kanskje det snarere redder noen…

For denne regjeringen er det tydeligvis viktigere at folk får sprit på påskeaften, enn post på lørdager!

 

Gode venner!

Når Erna Solberg fra Stortingets talerstol omtaler det å åpne søndagen for ordinært arbeid somen frihetsrevolusjon, så er det for alle dem som blir tvunget til å jobbe på søndag mindre frihet, ikke mer.

Det er et tilbakeslag og ingen revolusjon!

Nye store arbeidstakergrupper vil tvinges i arbeid på vår kollektive fridag. Butikkansatte, transportarbeidere, vektere, bakere og konditorer, renholdere, vaktmestere…og alle andre som må bidra til å holde hjulene i gang på Ernas søndag.

Slik skapes flere hverdager.

Erna kaller dette en frihetsrevolusjon!

Jeg kaller det en blåmandag på søndag!

 

Denne regjeringen velger konsekvent kapitalen, til og med frem for grunnleggende menneskerettigheter og demokrati. Det setter årets grunnlovsjubileum i et grelt lys! 

 

Gode venner!

Liberalismens logikk er den sterkestes rett:

–       hva angår Ryanair,

–       ansatte i Vinmonopolet,

–       de butikkansatte, og med dem alle de yrkesgruppene som jobber rundt.

 

Nå syns jeg å se nettopp en holdning vi alle bør frykte: å hele tiden skyveenyrkesgruppe foran seg. For slik er det lettest og farligst å tenke:

–       At dette gjelder jo bare de ansatte i luftfarten.

–       det gjelder jo bare noen dager på Vinmonopolet.

–       og det gjelder jo bare de i butikken.

 

Men nei!

Slik skal vi aldri – aldri noen gang tenke.

–      For tenker vi slik om luftfarten; kommer snart andre selskaper som gjør bruk av de samme metodene, som Ryanair.

–      Og tenker vi slik om Vinmonopolet; så vet vi at da er det lett å plukke fra hverandre også andre tariffavtaler.

–      Og tenker vi slik om butikkansatte, så er snart helg blitt til hverdag for alle.

For tenker vi slik: Ja, da ender vi opp med luen i hånden alle sammen!

 

Kamerater!

Vi viker aldri en tomme i vår demokratiske rett til å organisere oss og retten til tariffavtale. Våre medlemmer som står fremst i kampen for fellesskapet skal alltid vite at de har hele fagbevegelsen i ryggen.

Det viste vi når en samlet fagbevegelse stilte seg bak HKs kamp for tariffavtale i Design Forum, og vi viser det gjennom vår støtte til havnearbeiderne som streiker for tariffavtale på den 7ende måneden.

Regjeringen skal vite at organiserte i offentlig sektor har det samme fellesskapet i ryggen når de nå går inn i mekling etter gårsdagens brudd i forhandlingene.

 

I arbeiderbevegelsen har vi en pakt. En pakt om at vi sammen skal løfte hverandre. Høyresidas splitt og hersk der man skyver en og en yrkesgruppe foran seg – med mål om å sakte men sikkert bake liberalismen inn i hver krik og krok av samfunnet, vil vi alltid stå i fremste rekke for å kjempe imot!

 

Gode venner!

1.mai markerer vi styrke. LO er kanskje verdens sterkeste fagbevegelse – og norsk fagbevegelse gir ikke ved dørene.

Vår jobb er å løfte frem vår politikk. Vår jobb er å forsvare våre medlemmers interesser. Vi har en åpen dør. Vi er åpen for dialog med regjeringen – men vi er ikke naive. Vi kan vår historie.

 

Venner!

–       Vi skal slåss mot alle angrep på arbeidsmiljøloven

–       Vi skal slåss mot en håpløs likestillings- og familiepolitikk som presser kvinner ut av arbeidslivet og vanskeliggjør heltid

–       Vi skal slåss mot politikerne og arbeidsgiverne som vil gi oss dårlige lønns- og arbeidsvilkår

–       Vi skal slåss mot alle som rører med våre arbeidstidsavtaler, innstillingsrett og undergraver de sentrale overenskomstene

–       Vi vil slåss mot alle som bit for bit angriper den solidariske lønnspolitikken og normalarbeidsdagen

–       Og vi skal med kraft bruke de verktøy vi har for å sikre at innleide arbeidstakere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som om de var fast ansatt i innleiebedriftene.

–       Og venner! Vi skal ha flere faste ansatte – ikke flere løsarbeidere!

 

I Norge har vi bygget landet på frihet i fellesskap – dagens 1.mai slagord. Det er tuftet på en sterk fagbevegelse, partssamarbeid og velferd, og et samfunn der alle har like muligheter. Det må vi bygge videre på.

 

Fagbevegelsensengasjement handler om å skape resultater for medlemmene på kort og lang sikt.

Med de åpenbarte utfordringene klimagassutslippene og miljøskadene gir oss er det ingen tvil om hva som egentlig gir resultater for våre medlemmer..! – Fremtidens medlemmer, barn, barnebarn og oldebarn, og enda lenger frem har i det store bilde bare ett krav – at kloden ikke ødelegges!

Vi vet, at både i et kort og i et langt framtidsperspektiv kan vi bare trygge arbeidsplassene våre ved å berge miljø og klima.

– og la det være helt klart; engasjement i miljøpolitikk er et engasjement i fremtidige fagforeningsmedlemmers velferd, i helse i sikkerhet og alt det fagbevegelsen er gitt i oppgave å utvikle og forsvare.

 

Gode venner!

Mandela trodde på organisering, på folkelige bevegelser og på at det er folk selv som har makt til å endre sin og vår verden. Hvem og hva kan bedre illustrere idealene vi markerer og feirer 1. mai?

Støtt Folkehjelpas og arbeiderbevegelsens 1.mai aksjon.

For internasjonal solidaritet.

I dag bærer vi et stolt 1.mai merke. Det handler om å minnes og hedre frihetsforkjemperen og forsoningsmannen Nelson Mandela.

Vi gjør det i dypeste respekt.

 

Det er mennesker som forandrer verden!

Det er frustrerende å se hvor lite det internasjonale samfunnet gjør for å få slutt på borgerkrigen i Syria. Over 120.000 drepte, 9 millioner på flukt.             12 millioner er rammet av verdens verste borgerkrig. Jeg oppfordrer alle politiske partier på stortinget å støtte opp om Arbeiderpartiets initiativ til en ekstra milliard for å styrke den humanitære innsatsen overfor de som er rammet.

Du kan bidra gjennom å støtte opp om Folkehjelpens arbeid og bli fast folkehjelper, slik at de kan fortsette sitt viktige arbeid.

I dag går også våre tanker til alle våre fagforeningskamerater i andre land som kjemper for en bedre verden, i Colombia, i Egypt, i Palestina, Swaziland, mange av dem med livet som innsats. Fagbevegelsen må aldri lene seg tilbake, vi må aldri svikte vår samfunnsoppgave, fagbevegelsen er garantisten for demokratiske samfunn.

 

1.mai handler om å løfte våre politiske og ideologiske mål.  Frihet i fellesskap er vårt svar til høyresidens politiske tankegods.  Det handler om å bygge samfunnet sammen!

 

Mandela sa;

La det være rettferdighet for alle. La det være fred for alle. La det være arbeid, brød, vann og salt for alle.

 

Ha en fortsatt fin 1. mai!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?