Trygghet, men med utløpsdato?

Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Havner du i omstilling, er du med HK på laget sikret tilgang til de beste ressursene. Med HK på laget er det ingen fare for at noen setter en strek over deg!

Omstillinger og omorganiseringer kan ramme hvem som helst. Enten du sitter høyt eller lavt. Kan du påvirke bedriftens beslutninger når de tas over hodet på deg? Det kan du, men da kreves det kunnskap om spillereglene. I tillegg må du selvsagt ha verktøyet på plass, en tariffavtale.

En tariffavtale påser at dine individuelle rettigheter går foran markedshensyn. Den sikrer både din rett til medbestemmelse, og at arbeidsgiver plikter og informere og drøfte endringer med de ansattes representanter. Det er selvsagt avgjørende hva som står i tariffavtalen. I HK har vi sikret deg som medlem gode bestemmelser som ikke bare sier at du bør bli hørt, men at du faktisk skal bli hørt.

Omstillingsprosesser kan være en belastning for de som er involvert. HKs rådgivere jobber med dette daglig og vi tilbyr hjelp til alle tillitsvalgte og medlemmer, om nødvendig kommer vi ut til deg der du er. Våre ansatte står parat for deg på regionkontorer over hele landet.

HK er tilsluttet LO, og har dermed tilgang til LOs juridiske avdeling, som er det ledende advokatmiljøet i Norge innen arbeidsrett. Dette betyr at vi kan forhandle med de beste juristene på din side mot bedriften når det virkelig gjelder.

Ønsker du å vite mer om omstillinger og rettigheter du har som organisert rundt dette, kan du også lese vårt informasjonshefte som du laster ned i menyen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?