Brudd med NHO

 –HK har allerede en fullverdig tariffavtale for handel med Virke. Derfor sier HK nei til NHOs forsøk på tariffhopping, sier HKs 2. nestleder Christopher Beckham.

HKs forhandlinger med NHO om Butikkoverenskomsten brøt i dag sammen. Dagens NHO-avtale gjelder produksjonsbedrifter som f. eks bakerier og gullsmeder. Nå vil NHO at den skal gjelde all handel. Før det kan skje krever HK at NHO-avtalen blir likeverdig med dagens tariffavtale for handel.

– Vi vil ikke opprette noen ny tariffavtale for handel hvis ikke den er likeverdig med den tariffavtalen som allerede finnes, sier Beckham.

HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale med Virke er i praksis normgivende for lønns- og arbeidsvilkår innen handelen.

Til gjengjeld omfatter dagens NHO-avtale noe over 500 medlemmer. Men den gjelder kun produksjonsbedrifter med utsalg. Nå ønsker altså NHO å omdefinere denne avtalen til å gjelde all handel, men uten at den blir likeverdig med gjeldende tariffavtale. Dette sier HK nei til. Vi vil ha like lønns- og arbeidsvilkår i handelen.

– Når NHO sier nei til en likeverdig tariffavtale for handelen, sier de i praksis at de vil legge til rette for tariffhopping. De vil ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i de bedriftene som melder seg inn i NHO, enn bedrifter som er medlem av Virke. Dette sier HK nei til, sier Beckham.

NHO Handel konkurrerer om medlemmer blant arbeidsgiverne med Virke, som er den dominerende arbeidsgiverforeningen innen handel. – Det er uverdig av NHO å ville konkurrere om medlemsbedrifter med Virke, med våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår som innsats. Dette sier vi nei til, derfor går vi nå inn i mekling, sier Beckham.

– Vårt krav foran meklingen er at tariffavtalen med NHO blir konkurransenøytral hva angår lønns- og arbeidsvilkår. HK sier nei til tariffhopping.

HK kommer tilbake med mer informasjon om hvilke medlemmer det varsles plassoppsigelse for straks det foreligger meklingsdato.

Kontaktpersoner for media:
Avdelingsleder informasjon: Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418 

Forhandlingsleder /2. nestleder: Christopher Beckham, telefon 900 43 459

Les også HK-Nytt:
HK frykter tariffhopping 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?