Enighet i forhandlingene med TeleComputing AS

Partene kom i går, tirsdag 24. juni, til enighet om revideringen av Overenskomst for HK-medlemmer i TeleComputing AS. De viktigste økonomiske resultatene er generell lønnsøkning, økte tillegg for passiv vakttjeneste og heving av overtidssats.    

Økonomi
Det gis en lønnsøkning på 3,2 %, dog minst et tillegg på kr. 16.000,- pr. år.

Grunnlønnsats for beregning av lønn for lærlinger er justert til kr. 328.384,- pr. år.

Tilleggene for passiv vakttjeneste heves til:

  • kr. 6 000,- pr. uke
  • kr. 1 100,- pr. døgn for fridager
  • kr.    400,- pr. påbegynte 8 timer for kortere vakter

Overtidssatsen for arbeid på lørdag økes til 100 % hele dagen.

Matpengesatsen heves til kr. 212,-.

Innleie og vikarer
Det er tatt inn nye bestemmelser om innleie og vikarer. De viktigste punktene er sikring av likebehandlingsprinsippet, innsyn i lønns- og arbeidsvilkår og at bruk av innleie skal drøftes med de tillitsvalgte.

Skift- og vaktordninger
Partene er også enige om å iverksette et utvalgsarbeid lokalt for å gjennomgå kompensasjon for eksisterende skift- og vaktordninger i virksomheten.

Forhandlingsprotokoll kan lastes ned her.

Svarfrist for medlemmene på forhandlingsresultatet

Medlemmene kan gjøre seg kjent med forhandlingsresultatet og gi sin tilbakemelding senest innen mandag 28. juli kl. 14.00.

Forhandlingsutvalget anser resultatet som godt og anbefaler medlemmene å stemme JA.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?